De legpluimveehouders met wie wij samenwerken, zijn eigenlijk geen klanten, maar relaties. Het gezamenlijke belang is dat we met een groot wederzijds vertrouwen kennis en ervaring delen én oplossingen zoeken om het rendement te verbeteren. Het resultaat van die oprechte samenwerking is dat de pluimveehouders die met Agromix samenwerken, opvallend goede resultaten realiseren.

Onze legpluimveehouders

Hans Brinke Familie Hooijer