De pluimveehouder mag van ons een mooi volgroeide hen verwachten die een glad en strak verenpak heeft en zich snel thuis zal voelen. Biologische kuikens opfokken tot een leghen vraagt om specialistische aandacht voor de jonge dieren. Onze opfokkers begrijpen dat en weten wat wij en onze klanten van ze verwachten. Daarin werken ze professioneel met ons samen. Transparantie en uitwisseling van kennis en ervaring is daarbij een speerpunt.

Agromix promoot de contacten tussen opfokker en legpluimveehouder om kennis over de koppel uit te wisselen voordat die geleverd wordt.  Veel leghennenhouders laten dan ook graag een volgende koppel weer opfokken bij de zelfde vertrouwde opfokbedrijf.

Onze opfokkers

De Zeebodemhoeve VOF Romijn De Leembrug G. en M. Klop Mts. D. en B. van den Top W&W van den Berg